Strom života

27.02.2012 18:00

Strom života / The Tree of Life
(USA, 2011, 139', režie: Terrence Malick)

„Terrence Malick umí oslovit vstřícně naslouchající publikum, které bude připraveno na netuctový zážitek. Strom života je událost. Film velký, hrdý a nesmírně troufalý. Na druhou stranu nekáže a nutí diváka k účasti, k přemýšlení. A užít si ho může i neznaboh.“
-- Eda Spáčil

Upoutávka

Zpět